19. Listopad 2017     dnes má svátek: Alžběta

METYLOVICE
oficiální stránky obce

 

PTAČOROKO, z.s. a Tenisový klub Karlický, z.s., Vás srdečně zvou na další koncert v rámci Bluegrass Theatre Metylovice.

 

níciPOUTNICI

Kulturní výbor obecního úřadu v Metylovicích zve na Den obce aneb na samotě u ....  v sobotu 3. září 2016 na fotbalovém hřišti.


DEN OBCE 2016

V sobotu 13. srpna 2016 se na louce za obecním úřadem uskuteční již 24. ročník Soutěže netradičních družstev. Začátek v 15.00 hod. Na Vaši účast se těší místní hasiči.2016 Plakat Soutez netradicnich druzstev

V sobotu 3. září 2016 pořádá obec Metylovice Den obce na fotbalovém hřišti v Metylovicích. Nabízíme místním podnikatelům a výrobcům možnost prodeje a propagace svých produktů. Zahájení prodeje v sobotu od 14.00 hod. Stánek si prodávající zajistí sám. Nutno svou účast telefonicky nahlásit na obecním úřadě v Metylovicích do 26. srpna 2016, tel. 558 686 129. Prodejce hradí poplatek 100,- Kč.

16metylovicev

Obec zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer.

Aplikaci spustíte v panelu rychlé odkazy nebo v menu obecní úřad - občan server.

ikona OS 

Každý občan si tak může jednoduchým způsobem:

  • vyhledat pozemek nebo budovu z k.ú. Metylovice a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou
  • získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
  • měřit vzdálenosti a obsah ploch
  • vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.

K dispozici je přehledná nápověda.

Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe Flash Player.

Sběr BIO odpadu proběhne, vyjímečně, již v pátek 17. června od 15.00 do 19.00 hod. v areálu bývalého horního kravína.

Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané, pořádá v sobotu 25. 6. 2016 již 14. ročník memoriálu Ondřeje Šprly v kopané starších žáků. Turnaj začíná v 8 hodin na fotbalovém hřišti v Metylovicích za účasti družstev TJ Sokol Ostravice, TJ Janovice, TJ Kysučan Korňa (Slovensko) a domácích Metylovic.
Loňský ročník ovládli fotbalisté Metylovic, druhou příčku obsadila Korňa, za nimi skončil Staříč a čtvrtá příčka patřila Lučině.
Srdečně zvou metylovští fotbalisté.

GULÁŠMET aneb 2. ročník soutěže ve vaření guláše v kotlíku

Datum konání:  03. 09. 2016 – Den obce Metylovice – Na samotě u ….….

Do kvalifikace se mohou přihlásit profesionální i amatérské týmy (maximální počet lidí v týmu je 1 – 5, větší polovina občané Metylovic).
Přihlášku možno vyzvednout na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
Podání přihlášky na OÚ Metylovice do 31. Července 2016.
Vybrané týmy budou informovány do 17. Srpna 2016, přednost mají soutěžící minulého ročníku.
Týmy budou mít k dispozici prostor cca 3 x 3 metry.
Počet týmů bude maximálně 10. Startovné 300 Kč bude zaplaceno při podání přihlášky na OÚ a je nevratné v případě zrušení účasti týmu.

Zadání: uvařit guláš v kotlíku vytápěném ohněm, včetně kultury a profesionality přípravy a nazdobení stánku.

Účel: odpočinout si od stresových situací v zaměstnání a užít si jiné vaření, než jsme zvyklí. V prvé řadě jde o zábavu

Soutěžní úkol: 

• uvařit jakékoliv množství guláš v kotlíku (soutěžící si sami zajistí suroviny, pomůcky, výzdobu)
• předem může být nakrájené maso i naložené, očištěná a omytá zelenina (ne nakrájená)
• můžete mít sebou uvařený vývar
• čas na vaření jsou 4 hodiny
• hodnotí se také výzdoba stánku, práce a čistota na pracovišti, show – doprovodný program
• povinnost je dát vzorek guláše porotě k ochutnání
• zůstatek uvařených porcí si soutěžící mohou prodat ve vlastní režii a tím pokryjí své náklady
• za prodej si ručí sám soutěžící
Pořadatel zajistí:
• tekoucí pitnou vodu
• hodnotící komisi
• slavnostní vyhodnocení

Soutěžící zajistí:

• suroviny
• pracovní nářadí
• dekorace na výzdobu stánku
• kotlík s ohništěm na zemi, dřevo
• jednorázové nádobí na prodej
• úklid prostorů po skončení prodeje

Nástup soutěžících je od 10.00 hodin. Týmy si mohou vyzdobit stánky, připravit stanoviště.
Slavnostní zahájení soutěže v 12.00 hodin se zúčastní všechny týmy. Prodej a prezentace od 16.00 hod. Vyhodnocení soutěže v 18.00 hod.

Hodnocení:

Bude určena hodnoticí komise. Každý komisař bude hodnotit a přidělovat body za výzdobu, práci a atmosféru na stánku soutěžních týmů a také chuť připravovaného guláše. Hodnocení všech týmů bude prováděno postupně během celé doby přípravy a výdeje gulášů. Ochutnávka proběhne po dovaření gulášů tajně. Nejlepší týmy budou odměněny.

CENY PRO VÍTĚZNÉ TÝMY

1. místo - sud piva 30 l
2. místo - sud piva 15 l
3. místo - sud piva 5 l

Přihláška

MUDr. Kajnarová oznamuje, že od 20. 06. do 01. 07. 2016, včetně, bude mít dovolenou.

Zástup je zajištěn v ordinaci MUDr. Kabuta ve Frýdlaně n. O.